66384.jpg

Lasten oikeudet ovat aikuisten vastuu

20.11.2018 klo 11:45
Miltä tulevaisuus näyttää riippuu niistä edellytyksistä mitä annetaan tuleville sukupolville. YK:n lasten oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään. Jotain mitä liian monella lapsella ympäri maailmaa, ja myös Suomessa, valitettavasti ei ole.

- Se että saan tehdä työtä heidän puolesta jotka eivät itse pysty puolustamaan itseään ja että voin edistää heidän mahdollisuuksia elämässä on yksi tärkeimmistä tehtävistäni. Lapsen parasta on meidän kaikkien parasta, puoluejohtaja ja kansanedustaja Anna-Maja Henriksson sanoo.


Perusta lasten tasavertaisille mahdollisuuksille luodaan jo ensimmäisinä elinvuosina. Siksi myös varhaiskasvatus on niin tärkeä. Tutkimukset näyttävät, että varhaiskasvatuksella on pitkäjänteisiä myönteisiä vaikutuksia lasten oppimiseen ja sosiaalisiin taitoihin teini-ikään asti. Suomessa ollaan ylpeitä siitä, että pidämme hyvää huolta lapsistamme. Tästä huolimatta osallistuminen varhaiskasvatukseen on liian alhainen, mistä myös OECD on huomauttanut. Vuonna 2016 vain noin 68% 1-6 vuotiaista suomalaisista lapsista osallistuivat varhaiskasvatustoimintaan. Noin kolmasosa lapsista jäivät siis ulkopuolelle.

- RKP ehdottaa, että kaikilla yli kolmevuotiailla lapsilla olisi oikeus neljään tuntiin maksuttomaan varhaiskasvatukseen päivässä. Tämä on tärkeä toimenpide joka kannustaa perhettä ja lasta varhaisessa vaiheessa lapsen elämässä, Henriksson sanoo.

Jotta lapset ja nuoret kykenisivät suorittamaan peruskoulun ja toiseen asteen koulutuksen loppuun menestyksekkäästi  heidän vointinsa on oltava hyvä. Meidän on panostettava ennaltaehkäisevään työhön nuorten keskuudessa

- Lapset ja nuoret täytyy helposti saada päästä kuraattorin ja psykologin puheille siellä missä he liikkuvat, Henriksson painottaa.

- Suomella on oltava tavoitteena olla maailman lapsiystävällisin maa. Silloin meidän on tehtävä  politiikkaa jota edistää lapsiperheitä ja heidän arkea. Luodaan joustava perhevapaauudistus, nostetaan esille korkealuokkaista varhaiskasvatusta ja koulua jota lapsi voi käydä riippumatta taustastaan tai vanhempien sosioekonomista tilanteesta. Tämä voi myös vaikuttaa nuorten suomalaisten perheiden halukkuuteen muuttaa takaisin Suomeen, ulkomailla vietetyn ajan jälkeen. Seuraava hallitus on panostettava vahvasti lapsikysymyksiin, Henriksson lopettaa.

 
Anna-Maja Henriksson
68255_t.jpg

Eduskunnalla olisi ollut mahdollisuus pelastaa Vaasan keskussairaala

Eduskunta äänesti tänään asiasta tuloksin 92-91 hylkäämisen puolesta ja 16 poissa.
Veronica Rehn-Kivi
15.03.2019 klo 14:12
68233_t.jpg

RKP tekee kaikkensa laajan päivystyksen puolesta

Anna-Maja Henriksson
14.03.2019 klo 16:09
68189_t.jpg

Vaasa saa vielä kolmannen mahdollisuuden

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on RKP:n kansanedustaja Veronica Rehn-Kiven aloitteesta ottanut uudelleen käsittelyyn kansalaisaloitteen, joka vaatii laajaa päivystystä Vaasan keskussairaalaan.
Veronica Rehn-Kivi
12.03.2019 klo 14:39
68085_t.jpg

Hallitus kaatui yhdessä lippulaivansa kanssa

Thomas Blomqvist
08.03.2019 klo 11:47
68082_t.jpg

Suomi tarvitsee harkitun sote-uudistuksen

RKP:n puheenjohtajan, kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan Suomi tarvitsee harkitun sote-uudistuksen, joka keskittyy sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmiin, ei massiivisiin hallintouudistuksiin.
Anna-Maja Henriksson
08.03.2019 klo 10:57
68054_t.jpg

Meidän tulee tukea poikia ja nuoria miehiä paremmin sekä koulussa että kotona

Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus Suomessa on tuoreen selvityksen mukaan vähentynyt. Varsinkin nuorten miesten osalta tilanne on parantunut. Eduskunnan miesverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Anders Adlercreutz (RKP) iloitsee positiivisesta kehityksestä, mutta on edelleen huolestunut tilanteesta.
Anders Adlercreutz
06.03.2019 klo 15:17
67990_t.jpg

Työn murros vaatii uusia asenteita ja pelisääntöjä

Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 klo 13:00
67925_t.jpg

Valiokunnan enemmistö ottaa nyt äärettömän suuren riskin

Kansanedustaja, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kyseenalaistaa voimakkaasti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan hallituspuolueiden edustajien päätöksen lopettaa asiantuntijakuulemiset hallituksen sote-uudistusta koskevasta vastineesta.
Anna-Maja Henriksson
27.02.2019 klo 18:53
67904_t.jpg

Vanhustenhoidon lisäpanostukset kohdistettava henkilöstöön

Vaalikauden viimeinen lisätalousarvio on tänään ollut eduskunnan keskusteltavana. Lisätalousarviossa esitetään lisämäärärahaa vanhustenhoitoon ja erityisesti sen valvontaan.
Veronica Rehn-Kivi
26.02.2019 klo 14:47

Toisen asteen koulutuksen tulee olla maksuton

Koulutuksen eriarvoisuus on kasvava ongelma. Kodin sosioekonominen tausta vaikuttaa yhä enemmän lasten koulunkäyntiin ja tämä kehitys on pysäytettävä nyt.
Anna-Maja Henriksson ja Mikaela Nylander
26.02.2019 klo 16:43

Ryhmäpuheenvuorot

67988_t.jpg

Palautekeskustelu valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osasta, 4.3.2019

Ryhmäpuheenvuoro, Veronica Rehn-Kivi
Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 klo 12:59

Välikysymys vanhusten hoidon tilasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.02.2019 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtioneuvoston valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
31.01.2019 klo 17:55

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.   Ed. Stefan Wallin
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.12.2018 klo 17:31

Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä

Ryhmäpuheenvuoro 12.12.2018, Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.12.2018 klo 14:39

Selonteko liikuntapolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoro, Mikaela Nylander
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.11.2018 klo 14:56

Vaihtoehtobudjetit 14.11.2018

Ryhmäpuheenvuoro, Anna-Maja Henriksson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.11.2018 klo 14:38

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Ryhmäpuheenvuoro 13.11.2018, Eva Biaudet,
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.11.2018 klo 15:00

Pystymme parempaan

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti 2019
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.11.2018 klo 11:08

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa

Ryhmäpuheenvuoro 23.10 2018, edustaja Stefan Wallin.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.10.2018 klo 14:59