KIRJALLINEN KYSYMYS Kansallisesta pitkän aikavälin mielenterveysohjelmasta

22.02.2018 klo 14:57

 

Eduskunnan puhemiehelle

 

Mielenterveysongelmat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle vuosittain.  Valitettavasti mielenterveystyö on siitä huolimatta jäänyt sote-uudistuksessa varjoon. Samalla erittäin keskeinen kysymys on, miten sote-uudistuksen yhteydessä tullaan varmistamaan, että mielenterveystyön resurssit ovat riittävät ja, että mielenterveysongelmiin puututaan riittävän varhaisessa vaiheessa.

Lännen Media uutisoi täällä viikolla (esim. Aamulehti 20.2), että psykiatrista erikoissairaanhoitoa saaneiden nuorten määrä on kasvanut huomattavasti. Esimerkiksi Uudellamaalla lähes joka kymmenes 13-17 -vuotias nuori oli vuonna 2017 psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakas. Tilanne on kestämätön ja edellyttää määrätietoisia toimenpiteitä. Hyvä mielenterveys on keskeistä nuorten kehityksen ja tulevaisuuden kannalta.

Mielenterveystyö on nostettava kansalliseksi ykköshankkeeksi.  Esitämme siksi kansallisen pitkän aikavälin mielenterveysohjelman laatimista. Samalla tarvitsemme myös välittömiä lisäresursseja varhaisen puuttumisen palveluihin ja riittävään määrään psykiatrisia sairaanhoitajia terveyskeskuksissa. Mielenterveyteen tulee kiinnittää huomiota jo varhaisessa vaiheessa. Esim. neuvoloihin, kouluihin ja perusterveydenhuoltoon tarvitaan enemmän osaamista mielenterveyden tukemiseksi ja riskien tunnistamiseksi. Suomeen tarvitaan matalan kynnyksen vastaanottoja, jonne kuka tahansa voi mennä silloin, kun hän tarvitsee apua. Mielenterveystyössä mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltä on erityisen tärkeä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Aikooko hallitus laatia kansallisen pitkän aikavälin mielenterveysohjelman? Mihin välittömiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä nuorten mielenterveyshäiriöiden määrän hälyttävän kasvun johdosta? Miten sote-uudistuksen yhteydessä tullaan varmistamaan, että mielenterveystyön resurssit ovat riittävät ja, että mielenterveysongelmiin puututaan riittävän varhaisessa vaiheessa?

 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

KOTISIVUJA PÄIVITETÄÄN HUHTIKUUN AIKANA

2019 eduskuntavaalien myötä, Ruotsalaisen eduskuntaryhmä koostuu seruraavista edustajista:
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2019 klo 08:50

Pystymme parempaan

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti 2019
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.11.2018 klo 11:08

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän kymmenen kohtaa koulutuksesta

Hyväksytty eduskuntaryhmän kesäkokouksessa 27.8.2018
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.08.2018 klo 14:38

Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta laajan päivystyksen sairaaloissa

Kansanedustaja Joakim Strand esitti kirjallisen kysymyksen ministeri Rehulalle.
Joakim Strand
07.06.2016 klo 13:10

Ryhmäpuheenvuorot

Lähetekeskustelu valmiuslaki 17.3.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.03.2020 klo 18:00

Valtiopäivien avauskeskustelu 11.2.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.02.2020 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu, al-Hol

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.12.2019 klo 15:00

Talousarvion palautekeskustelu

Ryhmäpuheen pitäjä ryhmäpuheenjohtaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.12.2019 klo 11:00

Valtioneuvoston tiedonanto hallituksen ohjelmasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.12.2019 klo 13:00

Lähetekeskustelu rintamalisän korottamisesta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä ryhmäpuheenjohtaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
04.12.2019 klo 15:00

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020–2023

Ryhmäpuheenvuoro 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.11.2019 klo 14:59

Vuoden 2020 talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnitelman lähetekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 8.10.2019, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.10.2019 klo 13:00

Välikysymys hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoro 1.10.2019, ruotsalainen eduskuntaryhmä, Joakim Strand
Ruotsalainen edsukuntaryhmä
01.10.2019 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Ryhmäpuheenvuoro 19.9.2019, ruotsalainen eduskuntaryhmä, Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.09.2019 klo 18:02