Nuorena aikuisena syövän sairastaneiden myöhäisvaikutusten jälkiseurannasta

30.01.2018 klo 15:24

Edustaja Anders Adlercreutz kysyy perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolta: 

 Mihin toimiin sosiaali- ja terveysministeriö aikoo ryhtyä nuorena aikuisena syövän sairastaneiden myöhäisvaikutusten ja ennenaikaisen kuolemanriskin vähentämiseksi ja yhtenäisen kansallisen myöhäisvaikutusten jälkiseurannan järjestämiseksi kaikille alle 35-vuotiaina syövän sairastaneille?


Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on aktiivisesti ohjannut syövän hoidon kehittämistä. STM:n asettaman Syövän hoidon järjestämisen selvitystyöryhmän raportti Syövän hoidon kehittäminen vuosina 2010–2020 oli ensimmäinen osa Suomen kansallista syöpäsuunnitelmaa. Raportin mukaan syöpätyypeittäin tulee olla olemassa valtakunnalliset hoitosuositukset. Valtakunnalliset syöpäkohtaiset, monialaiset asiantuntijaryhmät vastaavat laatimiensa hoito-, diagnostiikka- ja seurantasuositusten sisällöstä ja päivityksestä. Raportissa mainitaan myös lapsena ja nuorena syövän sairastaneiden erityisseurannan tarve. 
Suosituksen lapsena, nuorena ja nuorena aikuisena syövän sairastaneiden henkilöiden aikuisiän myöhäisvaikutusseurannan järjestämisestä antoi jo vuonna 2012 sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä. Raportissa kuvataan useita toimenpidesuosituksia, miten pitkäaikaisseuranta voidaan järjestää yliopistosairaaloiden asiantuntijaryhmien ja perusterveydenhuollon kesken. 
Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman kansallisen syöpäkeskuksen perustamista selvittäneen työryhmän loppuraportissa 2014:13, Kansallinen syöpäkeskus – Comprehensive Cancer Center Finland (FICAN), huomioidaan syövän sairastaneiden kasvava määrä. Raportin mukaan Kansallisen syöpäkeskuksen tulisi olla keskeinen toimija syöpähoidon jälkeisen seurannan ja kuntoutuksen organisoinnissa, mihin myös lasten ja nuorten syövän sairastaneiden pitkäaikaisseurannan järjestäminen sopisi luontevasti.
Hallitus myönsi vuonna 2016 Kansallisen syöpäkeskuksen perustamiselle nelivuotisen rahoituksen. Tarkoituksena on, että kansallinen syöpäkeskus toimii yliopistojen ja yliopistollisten sairaanhoitopiirien alueellisten syöpäkeskusten verkostona ja lisäksi perustetaan kansallinen koordinoiva syöpäkeskus. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2016 asettama Kansallisen syöpäkeskuksen toiminnat -työryhmä on pohjustanut syöpäkeskuksen perustamista.
Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 589/2017 vp
Kansallista syövän hoidon järjestämistä on tuettu lainsäädännöllä. Valtioneuvoston asetuksessa erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (582/2017) on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille säädetty syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallista suunnittelua ja toiminnan yhteensovittamista koskevat tehtävät ja kullekin yliopistolliselle sairaanhoitopiirille vastaavasti alueellisen yhteensovittamisen tehtävät. 
Vuosille 2018 - 2019 on asetettu Kansallisen syöpäkeskuksen toiminnat -ohjausryhmä tukemaan Kansallisen syöpäkeskuksen perustamista ja toiminnan käynnistämistä. Kysymyksessä esitetty syövän sairastaneiden nuorten aikuisten jälkiseurannan yhtenäisistä käytännöistä huolehtiminen on syöpäsairauksiin perehtyneiden asiantuntijoiden tehtävä osana sosiaali- ja terveysministeriön tukeman Kansallisen syöpäkeskuksen koordinoimaa toimintaa. 


Helsingissä 4.1.2018
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

Anders Adlercreutz

KOTISIVUJA PÄIVITETÄÄN HUHTIKUUN AIKANA

2019 eduskuntavaalien myötä, Ruotsalaisen eduskuntaryhmä koostuu seruraavista edustajista:
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2019 klo 08:50

Pystymme parempaan

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti 2019
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.11.2018 klo 11:08

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän kymmenen kohtaa koulutuksesta

Hyväksytty eduskuntaryhmän kesäkokouksessa 27.8.2018
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.08.2018 klo 14:38

KIRJALLINEN KYSYMYS Kansallisesta pitkän aikavälin mielenterveysohjelmasta

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.02.2018 klo 14:57

Kirjallinen kysymys sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta laajan päivystyksen sairaaloissa

Kansanedustaja Joakim Strand esitti kirjallisen kysymyksen ministeri Rehulalle.
Joakim Strand
07.06.2016 klo 13:10

Ryhmäpuheenvuorot

Lähetekeskustelu valmiuslaki 17.3.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.03.2020 klo 18:00

Valtiopäivien avauskeskustelu 11.2.2020

Ryhmäpuheenvuoro, Anders Adlercreutz, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.02.2020 klo 15:00

Välikysymyskeskustelu, al-Hol

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.12.2019 klo 15:00

Talousarvion palautekeskustelu

Ryhmäpuheen pitäjä ryhmäpuheenjohtaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.12.2019 klo 11:00

Valtioneuvoston tiedonanto hallituksen ohjelmasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.12.2019 klo 13:00

Lähetekeskustelu rintamalisän korottamisesta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä ryhmäpuheenjohtaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
04.12.2019 klo 15:00

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020–2023

Ryhmäpuheenvuoro 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.11.2019 klo 14:59

Vuoden 2020 talousarvioesityksen ja julkisen talouden suunnitelman lähetekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 8.10.2019, Ruotsalainen eduskuntaryhmä, Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.10.2019 klo 13:00

Välikysymys hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoro 1.10.2019, ruotsalainen eduskuntaryhmä, Joakim Strand
Ruotsalainen edsukuntaryhmä
01.10.2019 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Ryhmäpuheenvuoro 19.9.2019, ruotsalainen eduskuntaryhmä, Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.09.2019 klo 18:02