Edellytykset päätoimiseen opiskeluun paranevat

07.11.2023 klo 15:40
Eduskunta on tänään (7.11.) käynyt lähetekeskustelun hallituksen ehdotuksista opintotukilain muuttamisesta. Lakiesityksen tavoitteena on turvata päätoimisen opiskelun edellytykset ja parantaa lasta huoltavien opiskelijoiden tilannetta. Lakiesitys on laadittu liikunta, urheilu ja nuorisoministerin, RKP:n varapuheenjohtajan Sandra Bergqvistin johdolla.

– Tämän hallituksen tavoite ja tehtävä on sopeuttaa taloutta. Säästötoimenpiteisiin, joihin hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassa, kuuluvat opintorahan indeksijäädytys ja yleisen asumistuen uudistus. Opintotuesta vastaavana ministerinä olen ollut huolissani toimenpiteiden vaikutuksesta opiskelijoiden toimeentuloon. Siksi olen vienyt tämän lakiesityksen eteenpäin tärkeänä toimenpiteenä päätoimisen opiskelun turvaamiseksi jatkossakin, Bergqvist sanoo.


Lakiesityksessä ehdotetaan opintolainan valtiontakauksen korottamista 650 eurosta 850 euroon kuukaudessa ja alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden valtiontakauksen määrä 300 eurosta 400 euroon kuukaudessa. Lasta huoltavan päätoimisen opiskelijan opintotuen huoltajakorotusta korotetaan niin ikään 30€ kuukaudessa. Lakiesitykseen sisältyy myös ehdotus lukukauden aikana muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden opintolainan nostokertojen lisäämisestä, jotta opintolaina riittäisi paremmin koko opiskeluvuoden ajan.

– Syksyn keskustelut opintotuesta korostavat opintotuen kokonaisuudistuksen tarvetta. Kokonaisuudistustyö käynnistyy syksyn aikana ja olen kutsunut opiskelijajärjestöt pyöreän pöydän keskusteluun kokonaisuudistukseen liittyen. Hallitusohjelman mukaisesti kokonaisuudistuksen tavoitteena on turvata opiskeluaikainen toimeentulo, vahvistaa opintotuen kannustavia elementtejä ja tukea valmistumista tavoiteajassa, Bergqvist sanoo.
Sandra Bergqvist
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri