Kauppaketjujen vuoro kantaa yhteiskuntavastuuta ruuantuottajien kannattavuuskriisissä 

16.12.2021 klo 16:28
Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) nosti esiin maanviljelijöiden kannattavuuskriisin, maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän kanssa pidetyssä eduskunnan budjettidebatissa ja kyselytunnilla. 

-Kannattavuuskriisin, jonka maataloustuottajat läpikäyvät uhkaa yhä useampaa ruuantuottajaa. Tämä on uhka kotimaisten elintarvikkeiden omavaraisuusasteelle. 
 
Toimivilla markkinoilla tuotteiden hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan. Mahdollisuudet poliittiseen ohjaukseen tuottajahintojen nostamiseksi ovat rajalliset. Vallitseva tilanne on kuitenkin johtanut siihen, että käytännön keinoja hintojen tervehdyttämiseksi tarvitaan. Kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden on syytä olla huolissaan vallitsevasta tilanteesta. 
 
-Meidän poliittisten päättäjien tulee tarkastella eri ratkaisuja maanviljelijöiden kannattavuuden parantamiseksi lyhyellä tähtäimellä. Hintapaine ja tuotantokustannusten nousu on johtanut viljelijöiden suuriin rahallisiin tappioihin. Kannattavuus on jo kauan ollut matala, mutta nyt ollaan kriittisessä tilanteessa, jos nopeita korjausliikkeitä ei tehdä. Lainsäädännön kehittäminen sopimuksissa, joita sovellettaisiin alalla, voisi olla tapa vaikuttaa ongelmiin Norrback sanoo. 
 
Tulojakauma elintarvikeketjun piirissä ei ole terveellä pohjalla. Kannattavuusongelmat ovat suuria elintarviketeollisuudessa, kun vähittäiskauppa samalla tekee ennätystuloksia. Vääristynyt tulojakauma ei ole kestävää pitkässä juoksussa eikä sitä voida selittää enää. Kauppaketjujen toimia ja tekoja tulojen tasapuolisemman jaon suhteen tarvitaan. 
 
-Nyt vähittäiskaupan toimijoilla on tekojen aika, mikäli he ovat valmiita ottamaan yhteiskuntavastuuta kannattavuuskysymyksessä. Taloudelliset luvut todistavat, että ainoat elintarvikeketjun toimijat, jotka pärjäävät vallitsevassa tilanteesta on kaupan ala, joka esittelee ennätystuloksia kvartaali toisensa jälkeen. Nyt on tekojen aika, mikäli kauppaketjut haluavat kantaa oman yhteiskuntavastuunsa, Norrback sanoo. 
 
 Kuluttajilla on mahdollisuus, omien kulutusvalintojensa kautta tukea kotimaisia ruuantuottajia. Kuluttajatottumuksemme ratkaisevat sen mitkä tuotteet tulevat jatkossakin löytymään markkinoilta. 
-Haluan rohkaista kaikkia suosimaan kotimaista ruokaa, mikäli mahdollista. Se on käytännön teko, jolla kuluttajat voivat tukea kotimaisia ruuantuottajia. 

Anders Norrback
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri