Kauan odotettu susipäätös

15.12.2021 klo 09:43
Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) iloitsee että suden kannanhoidollinen metsästys voi alkaa vuoden 2022 alussa. Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut asetuksen, joka sallii susien kannanhoidollisen metsästyksen vuoden 2022 alusta. Kiintiö on 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella. Metsästys voidaan kohdentaa enintään neljään laumaan tai reviirin merkanneeseen pariin.

-Olen erittäin iloinen, että kannanhoidollinen metsästys voidaan aloittaa. Tämä on tärkeä signaali siitä, että ihmisten susihuoliin, jotka ovat todellisia Pohjanmaalla vastataan. 20 suden kiintiö ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta antaa mahdollisuuden puuttua asiaan pahimmilla ongelma alueilla Norrback sanoo. 
 
Luken kanta-arvion mukaan Suomessa oli tämän vuoden maaliskuussa 28 susilaumaa. Susilaumojen lisäksi oli 20 reviirin merkannutta susiparia. Kyseessä on Suomen suurin susikanta sataan vuoteen.
 
-Laskelmat ja lisääntyneet susihavainnot todistavat, että toimenpiteitä tilanteen kontrolloimiseksi tarvitaan.
 
Kannanhoidollisen metsästyksen poikkeusluvat myöntää Suomen riistakeskus. Kiintiö ei koske poliisin määräyksellä lopetettuja susia eikä Riistakeskuksen myöntämiä vahinko- ja turvallisuusperusteisia poikkeuslupia. 
 
-Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat omalla työpanoksellaan edistänyt, että voimme nyt aloittaa suden kannanhoidollisen metsästyksen. Tämä on ensimmäinen askel kohti järkevämpää susipolitiikkaa, joka huomioi paremmin susialueilla asuvien ihmisten tarpeita. Työ jatkuu susikantojen kontrolloimiseksi Norrback lopettaa.  

Anders Norrback
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri