Vuoden 2022 talousarvion palautekeskustelu

14.12.2021 klo 11:00
Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi

Arvoisa puhemies,

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet haastavia. Viime vuoden taloudellinen notkahdus on kuitenkin vaihtunut nopeaan elpymiseen. Mutta alijäämä on edelleen suuri. Siksi meidän on nyt talouskasvun aikana tehtävä oikeat toimenpiteet talouden vahvistamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Ja niin hallitus tekeekin.

Tavoitteemme saavuttaa 75 prosentin työllisyysaste on hyvää vauhtia toteutumassa. Ensi vuoden helmikuussa hallitus kokoontuu päättämään uusista työllisyystoimista, joilla julkista taloutta vahvistetaan 110 miljoonalla eurolla. Ruotsalainen eduskuntaryhmä korostaa näiden toimenpiteiden tärkeyttä. Useita toimenpiteitä on jo toteutettu. Iloitsemme D-viisumin ja erityisasiantuntijoiden pikakaistan käyttöönotosta.

Kaikki hoitoalan työntekijät ovat joutuneet tekemään kovasti töitä pandemian aikana, ja hoitohenkilökunnasta on pulaa. Siksi käynnistetään ohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi. On todella hyvä, että hoitohenkilökunnan hyvinvointiin panostetaan. Koronapandemian seurauksena on syntynyt hoitovelkaa, kun ihmiset ovat viivytelleet avun hakemisessa. Aivan liian monet voivat myös henkisesti huonosti, ja tämä tilanne on korjattava. Sen takia hallitus käyttää 125 miljoonaa euroa hoitovelan purkamiseen ja hoidon saannin nopeuttamiseen. Me panostamme ihmiseen. Reilun kuukauden kuluttua järjestettävissä ensimmäisissä aluevaaleissa suomalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaiseksi omalla alueella annettava hoito muodostuu. Pandemian myötä se on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin.

Arvoisa puhemies,

Ensi vuoden talousarviossa on useita RKP:n pitkään ajamia asioita, kuten esimerkiksi opiskelijoiden tulorajojen korotus. Myös tällä keinolla pyritään lievittämään työvoimapulaa, ja lisäksi se helpottaa opiskelijoiden arkea. Hyvää on myös se, että hallitus ottaa käyttöön porrastetun mallin yli 60-vuotiaiden työtulovähennyksen korottamiseksi. Työnteon tulee olla houkuttelevaa myös eläköitymisen jälkeen.

Olemme hyvin iloisia kaksivuotisesta kokeilusta, jossa kotitalousvähennystä korotetaan sekä sen enimmäismäärän että korvausprosentin osalta. Lisäksi öljykattiloistaan luopuvat voivat saada vähennyksen vuosina 2022–2027. Me RKP:ssä pidämme kotitalousvähennystä keinona kannustaa ihmisiä palveluiden ostamiseen ja vihreään siirtymään osallistumiseen. Toivomme, että vähennyksen korotuksesta tulee pysyvä.

Suomella on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035, ja olemme saavuttamassa tämän. Ensi vuonna hallitus panostaa 1,2 miljardia euroa Suomen elpymisohjelman puitteissa tehtäviin kasvuinvestointeihin, ja suurimmat panostukset kohdistuvat energiainfrastruktuuriin, uuteen energiateknologiaan, hiilidioksidin sitomiseen ja teollisuuden sähköistämiseen. Tämä auttaa meitä kohti tavoitettamme ilmastoystävällisestä yhteiskunnasta.

Arvoisa puhemies,

Olemme hyvin iloisia myös siitä, että hallitus on hiljattain päättänyt korottaa pakolaiskiintiön 1 500 henkilöön Afganistanin tilanteesta johtuen. Ensi vuonna panostamme yli 1,27 miljardia euroa kansainväliseen apuun ja kehitysyhteistyöhön. RKP:lle on tärkeää, että Suomi kantaa kansainvälisen vastuunsa sekä täällä kotona että maailmanlaajuisesti.

Ruotsalaiselle eduskuntaryhmälle oikeusvaltio on peruspilari, josta meidän on pidettävä huolta. Koronapandemian takia tuomioistuimissa on pitkät jonot ja oikeudenhoito on ollut ylikuormittunut. Nyt hallitus tekee tärkeitä panostuksia tilanteen korjaamiseksi.

Arvoisa puhemies,

Haluamme tuoda esiin myös monia muita toimenpiteitä. Toteutamme vihdoinkin perhevapaauudistuksen ja otamme käyttöön pohjoismaisen työllistämismallin. Poliisin ja tutkimuksen resurssit turvataan. Olemme erityisen iloisia siitä, että ruotsinkielinen pelastushenkilöstön koulutus vihdoinkin jatkuu taas pitkän tauon jälkeen. Se on tärkeää koko Suomen ruotsin kielisen alueen ja Ahvenanmaan turvallisuuden kannalta.

Arvoisa puhemies,

Tämä talousarvio on tulevaisuusorientoitunut. Haluamme Suomesta hiilineutraalin ja kehitysyhteistyöpolitiikastamme humaania. Haluamme Suomen selviytyvän koronapandemiasta entistä vahvempana ja haluamme, että yritykset voivat kukoistaa, ja että yhä useammalla olisi työpaikka. Haluamme kaikkien suomalaisten voivan hyvin. Ja hallituksen toimenpiteiden johdosta siihen on hyvät edellytykset – myös ensi vuonna.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri