Välikysymys Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen

24.11.2021 klo 14:44
Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Mats Löfström

Arvoisa puhemies,

Viattomien ihmisten huijaaminen häikäilemättömästi ja heidän lähettämisensä Puolan tai Liettuan rajalle on yritys horjuttaa kohdemaan vakautta ja haastaa EU:n perusarvot. Tämä tulee tuomita selvästi.

Tänään olemme saaneet kuulla puheenvuoroja siitä, että Suomi ei ole varautunut hybridihyökkäyksiin eikä selviytyisi vastaavanlaisesta tilanteesta. Hallitus ja ruotsalainen eduskuntaryhmä ovat vahvasti eri mieltä.  Suomi on hyvin varautunut ja kykenee reagoimaan erilaisiin uhkiin.

Politiikkaan kuuluu se, että oppositio kritisoi hallitusta. Mahdollisuus välikysymyksen tekemiseen on demokraattinen oikeus. Meillä on kuitenkin myös pitkäaikainen perinne siitä, että valtakunnan turvallisuutta koskevia kysymyksiä ei politisoida – tai että Suomen puolustussuunnitelmasta ei keskustella suorassa lähetyksessä. Syynä tähän on pelkästään se, että pyrimme sillä tavoin ylläpitämään valtakunnan turvallisuutta. On itsestään selvää, että Suojelupoliisi ja Puolustusvoimat eivät puhu valmiudestaan julkisuudessa. Se, että silti ajatellaan, että hallituksen tulisi kertoa, miten maamme puolustus toimii, ei ole rakentavaa eikä vastuullista. On myös epäloogista vaatia valmiuden korottamista samaan aikaan, kun toivotaan myös hallituksen eroa.

Lähes koko oppositio kannattaa rajojen sulkemista. Kokoomus on sanonut julkisuudessa, että puolue tukee välikysymystä varmistuakseen siitä, että valmiuslain päivitys varmasti tulee tehdyksi. Hallitus on jo tehnyt valmistelevaa työtä, ja kaikki eduskuntapuolueet kutsutaan vielä ennen vuoden vaihdetta parlamentaariseen kokoukseen keskustelemaan yhdessä valmiuslain kokonaisuudistuksesta.  On hyvin ikävää, että varmasti aito huoli Suomen varautumisesta johtaa välikysymykseen - yhteistyön sijaan.

Arvoisa puhemies,

Vuosien varrella olemme nähneet useita pelottelukampanjoita, joiden ainoa tavoite on saada meidät tuntemaan olomme turvattomiksi ja pelkäämään tuntematonta. Näillä pelottelukampanjoilla luodaan sellaisia uhkia, jotka eivät ole todellisia. Suomi on hyvin varautunut eivätkä maatamme sitovat kansainväliset velvoitteet estä meitä vastaamasta tehokkaasti hybridivaikuttamiseen.      

Jokaisen poliitikon tulisi ymmärtää se, että yksityishenkilön turvapaikkaoikeus ei ole asian ydin, vaan kaikki muu. Eniten tässä on kyse toimivasta diplomatiasta, kehitysyhteistyöstä ja kansainvälisestä kriisinhallinnasta. Siksi olimme odottaneet, että keskustelu Valko-Venäjän tapahtumista olisi koskenut EU:n roolia, yhteistä turvapaikkapolitiikkaa, Venäjän toimintaa, sanktioita tai energiakysymyksiä. Sen sijaan hallitus vastaa tänään välikysymykseen siitä, että meidän tulisi voida kieltäytyä auttamasta hädänalaisia ihmisiä.

Halu löytää yksinkertaisia vastauksia vaikeisiin kysymyksiin on ymmärrettävä. Eräs esimerkki viime kaudelta kuvaa sitä hyvin. Edellinen hallitus selvitti, miten lainsäädäntöä voitaisiin päivittää vastaamaan paremmin hybridiuhkiin. Kuten Kokoomus ja Perussuomalaiset varmasti hyvin muistavat, edellinen hallitus ei tehnyt lainsäädäntöön opposition nyt peräänkuuluttamia muutoksia. Sen sijaan hybridiuhat ovat harmaata aluetta, joka vaatii meiltä varautumista, tietoa ja rakenteita. Tätä työtä tehdään koko ajan. Meidän täytyy myös jatkaa yhteistyötä yli puoluerajojen ja hallituksen ja opposition välillä valtakunnan turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Tätä yleisö odottaa meiltä.

Arvoisa puhemies,

Miten torjumme hybridivaikuttamista? Toimimalla johdonmukaisesti yhteisten periaatteidemme mukaan. Työkalujamme ovat aktiivinen ulkopolitiikka, diplomatia, toimiva oikeusvaltio, demokraattinen järjestelmä ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Valtakunnan ja kansalaisten turvallisuuden takaaminen ja ihmisoikeuksien turvaaminen eivät ole ristiriidassa keskenään. Meidän on tehtävä molemmat.

Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri