Suomea tarvitaan turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

23.11.2021 klo 15:59

Eduskunnan lähetekeskustelussa käsiteltiin tänään valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa kansanedustaja Mikko Ollikainen painotti Suomen osallistumisen jatkamisen tärkeyttä.

- Suomi ei ole kansainvälisen näyttämön passiivinen sivukatsoja. Maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kansainvälisiä operaatioita, Ollikainen sanoo. 

Ruotsalainen eduskunta näkee tärkeänä, että Suomi vahvistaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kriisinhallinnassa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kriisinhallinta tulee olla kattava, ja on tärkeää, että sotilaallisten operaatioiden lisäksi myös siviilikriisinhallintaa kehitetään. 

- Suomen tavoitteena tulee olla turvallisuuden, kestävien ratkaisujen ja vakauden rakentaminen. Olemme aktiivisesti osana EU:n ja YK:n operaatioita, ja meidän tulee kantaa kansainvälistä vastuutamme, Ollikainen toteaa.

Hallitus on sitoutunut antamaan kriisinhallinnalle vaalikautta koskevat suuntaviivat, ja tavoitteena on lisätä aktiivista ja monipuolista osallistumista kriisinhallintaan. Ensi vuonna Suomi osallistuu noin 75 sotilaalla turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa ja Irakin Kurdistanissa. Suomi on ollut mukana operaatiossa vuodesta 2015.

Mikko Ollikainen
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri