RKP:n pohjalaiset kansanedustajat vaativat konkreettisia toimia merimetso-ongelman ratkaisemiseksi

29.09.2021 klo 18:36
RKP:n pohjalaiset kansanedustajat Mikko Ollikainen, Anders Norrback ja Joakim Strand kyseenalaistavat vahvasti merimetsoasian käsittelyn etenemistä ja merimetsotuhojen korvauksia.

 

Myös poikkeuslupien käsittelyaika, joiden tarkoituksena on rajoittaa merimetsoista aiheutuneita haittoja, on kestämätön. Asia nostettiin esille eduskunnan budjettikeskustelussa maa- ja metsätalousministeri Lepän, sekä ympäristöministeri Mikkosen kanssa.   

Edustaja Ollikainen esitti kysymyksen keskiviikon budjettikeskustelussa vastaaville ministereille.

-Haluan kuulla kuinka maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö varmistavat että ammattikalastajat saavat korvaukset merimetsojen aiheuttamiin vahinkoihin. Ammattikalastajat ovat kärsineet ongelman kanssa liian kauan saamatta vastauksia Ollikainen sanoo. 

Merimetsoasian käsittely kokonaisuudessaan huolettaa edustaja Norrbackia, joka painottaa, että prosesseja tulee sujuvoittaa, jotta käsittelyajat pysyvät jatkossa kohtuullisella tasolla.

-Pitäisi aktiivisesti etsiä uusia työskentelytapoja, jotta käsittelyaikoja poikkeusluville voidaan myöntää, sanoo Norrback. Tuntuu kohtuuttomalta, että poikkeuslupaa hakeneiden tulee joka kerta erikseen todistaa, että merimetsot ovat aiheuttaneet vahinkoja kalakantoihin, vaikka asiasta löytyy tieteellistä näyttöä, Norrback sanoo. 
 
Edustaja Strand toteaa, että viranomaisten tapa käsitellä merimetsokysymystä on epäonnistunut, ja on ainakin rannikkoseuduilla rapauttanut luottamusta viranomaisiin kokonaisuudessa. 

-Viimeistään nyt on tekojen aika. Nyt tarvitaan konkreettisia ja tehokkaita toimenpiteitä jotta merimetsotuhoja voidaan ennaltaehkäistä ja valtiollista tukea jo tapahtuneiden tuhojen korvaamiseksi. Luottamus virkakoneistoa kohtaan on murentunut Strand päättää.

Pohjalaiset kansanedustajat tulevat jatkamaan työtään, jotta konkreettisia ratkaisuja merimetso-ongelmiin löydetään. 

Anders Norrback, Mikko Ollikainen ja Joakim Strand
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri