Osallistaminen on ratkaisevan tärkeää onnistuneen kotouttamisen kannalta

15.09.2021 klo 15:15
Eduskunnassa on tänään käyty lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteosta kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa kansanedustaja Sandra Bergqvist korosti osallistamisen ja yhteistyön tärkeyttä onnistuneen kotouttamisen kannalta. 

- Kotoutumista edistävä työ ei ole pelkästään viranomaisten asia, vaan siinä on kyse myös lähiyhteisön laajasta yhteistyöstä. Onnistuneen kotoutumisen kannalta ratkaisevaa on, että yksilö tuntisi itsensä osalliseksi yhteiskunnasta oppimalla yhtä maan kielistä, löytämällä työtä, ystäviä ja harrastuksia, Bergqvist sanoo.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä pitää selontekoa tervetulleena, kuin myös ehdotusta panostaa entistä tehokkaammin kotoutumiseen jo alkuvaiheessa, kun ihminen on muuttanut Suomeen. Eduskuntaryhmä pitää hyvänä myös tavoitetta tunnistaa erityisiä kohderyhmiä. 

- Kotouttamisen tulee kannustaa ja auttaa yksilöä löytämään töitä. Muun muassa maahanmuuttajan taidoista tulisi tehdä nopeasti kartoitus ja yksilön osaamista ja vahvuuksia tulisi hyödyntää huomattavasti paremmin kuin mitä tällä hetkellä tehdään, Bergqvist sanoo. 

- Uusia toimintatapoja tarvitaan myös maahanmuuttajanaisten tukemiseksi. Liian monet naiset ovat tällä hetkellä työelämän ulkopuolella eivätkä pääse osaksi suomalaista yhteiskuntaa, Bergqvist sanoo.

Sandra Bergqvist
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri