Biaudet’lla kirjallinen kysymys gynekologisten syöpäpotilaiden tutkimuksista, kuntoutuksesta ja psykososiaalisesta tuesta

15.04.2021 klo 08:26

RKP:n kansanedustaja, Eva Biaudet jätti tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koskien gynekologisten syöpäpotilaiden tutkimuksia, kuntoutusta ja psykososiaalista tukea.


- On tullut esille, että gynekologisilla syöpäpotilailla on erityistarpeita ja että heidän kuntoutuksensa koordinoinnissa ja yksilöllisen kuntoutussuunnitelman toteutumisessa on haasteita. Myös yleisessä seulonnassa tehdyistä gynekologisista irtosolukokeista, eli papakokeesta, ja niiden tuloksista ei tehdä merkintää Oma-kantaan, mikä käytäntönä hämmentää, Biaudet sanoo.

Millaisilla toimilla hallitus aikoo edistää syöpäpotilaiden kuntoutuksen koordinointia ja syöpäpotilaiden yksilöllisen kuntoutussuunnitelman toteutumista terveydenhuollossa ja aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin siten, että yleisessä seulonnassa tehdyt papa-kokeet ja niiden tulokset kirjataan Oma-kantaan, Biaudet kysyy kysymyksessään.
Eva Biaudet
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri