Panostuksia nuorten mielenterveyteen tehtävä välittömästi

14.04.2021 klo 15:14
Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) peräänkuuluttaa välittömiä toimia nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi.

Rehn-Kivi on keskustellut aiheesta korkeakoulujen edunvalvontajärjestöjen SAMOK:in ja SYL:in kanssa. Mielenterveysongelmat ovat 2000-luvun aikana ja varsinkin koronapandemian aikana lisääntyneet voimakkaasti. Rehn-Kivi haluaa nähdä välittömiä toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi.

- Nuoret voivat huonommin kuin koskaan aikaisemmin. Meillä ei ole varaa odottaa pandemian loppumista, vaan kuntien ja niiden oppilashuoltoryhmät sekä ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön on ryhdyttävä välittömiin toimiin. Tiedämme, että on vaikeaa rekrytoida asiantuntijoita, mutta on tärkeää, että kunnat käyttävät saamansa lisämäärärahat tähän tarkoitukseen, vaikka rahat eivät valitettavasti ole olleet korvamerkittyjä, Rehn-Kivi sanoo.

Rehn-Kivi painottaa terapiatakuun tärkeyttä, ja toivoo sen hyväksymistä mahdollisimman nopeasti. Panostuksia on toteutettava myös muihin matalan kynnyksen palveluihin ja ennalta ehkäiseviin toimiin yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemiseksi.

- Mielenterveysongelmat ovat tällä hetkellä suurin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttaja, joka maksaa yhteiskunnalle miljardeja vuosittain. Panostus mielenterveyteen on paitsi korvaamaton panostus inhimilliseen hyvinvointiin myös välttämätön investointi, joka pitkällä tähtäimellä vahvistaa niin taloutta kuin työllisyyttäkin, Rehn-Kivi sanoo.

Veronica Rehn-Kivi
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri