Euroopan unionin omien varojen järjestelmä

10.02.2021 klo 14:43
Lähetekeskustelu 10.2 2021 Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä.
Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Anders Norrback.

Arvoisa puhemies,

Euroopan neuvoston unionin omia varoja koskeva päätös sisältää tavanomaiset säännökset unionin talousarvion rahoittamisen perusteista. Nämä säännökset sisältävät myös 750 miljardin euron lainanottovaltuuden, jolla rahoitetaan unionin elpymisvälinettä.

Koko maailmaa ja kovasti myös Eurooppaa koetelleen koronakriisin takia Suomi on yhdessä kaikkien EU-maiden johtajien kanssa sopinut elpymisrahastosta. Sillä rahoitetaan investointeja, joilla muutetaan Euroopan tuotantorakennetta entistä kestävämpään suuntaan. Sen on tarkoitus luoda uutta kasvua ja uusia työpaikkoja, mutta myös vahvistaa luottamusta.

Suomelle on tärkeää, että rajusta pandemiasta johtuva eurooppalainen elvytyspolitiikka on määrätietoista. Taloutemme on hyvin riippuvainen EU:n sisämarkkinoista. EU-alueen osuus maamme viennistä on 60 prosenttia. Nyt Euroopan taloutta elvytetään 750 miljardilla eurolla, mikä tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille – vihreä siirtymä tarjoaa markkinoita suomalaiselle osaamiselle.

Minua mietityttää, että onko opposition harjoittama politiikka vastuullista, kun se yrittää voittaa kuntavaalit kyseenalaistamalla tai jopa demonisoimalla EU:n tarkoitusperiä. Sellainen suhtautuminen ei kestä kriittistä tarkastelua päivänvalossa.

Tiedämme kaikki, että kaikki maailman suurvallat elvyttävät talouksiaan voimakkaasti pandemian aiheuttamien vaurioiden jäljiltä. Näin toimivat USA, Kiina ja Japani ynnä muut. Väitteet siitä, että Euroopan ei tulisi elvyttää voimakkaasti, ovat pään laittamista pensaaseen.

 

Oppositiopuolueiden kannanotot herättävät enemmän kysymyksiä kuin antavat vastauksia. Kokoomuksen kannasta ei oikein saa selvää; puolueen nykyinen EU-poliittinen kanta on yllättävä sen aiempaan linjaan nähden.

Kristillisdemokraatit maalailevat suuria uhkakuvia siitä, että verotusoikeutta siirtyy EU:lle – ja jättävät mainitsematta, että ensisijaisesti siinä on kyse muovin ympäristömaksusta, joka sitä paitsi on Suomen kannalta hyvä asia. Perussuomalaiset etenevät tapansa mukaan ilman realistisia vaihtoehtoja. Ei ole kovin vastuullista yrittää väistellä keskustelua siitä, mistä kunnallisvaaleissa oikeastaan on kyse, ja piiloutua tunteisiin vetoavien EU-vastaisten iskulauseiden taakse.

 

 

Arvoisa puhemies,

Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja RKP ovat koko ajan korostaneet, että EU:n elpymisrahasto ei ole mikään joulupukin miljardisäkki. Rahastoa ei olisi luotu ilman koronaviruspandemiaa, joka on poikkeuksellisella tavalla vaikuttanut koko maailmaan, muuttanut käyttäytymismallejamme ja aiheuttanut Euroopan taloudelle äärimmäisen pahoja ongelmia.

Päätökseen sisältyy selkeät ehdot sille, miten jäsenmaat voivat käyttää rahaston varoja. Ehtojen noudattamista tulee myös valvoa tiukasti ja läpinäkyvästi.

On tärkeää, että Euroopan nyt tavoittelema vihreä elpyminen johtaa pysyviin muutoksiin talouden rakenteissa. Elvytyksessä on kyse akuutin kriisin hoidosta, mutta se ei tietenkään saa olla ristiriidassa pitkän aikavälin talouden tervehdyttämistavoitteen kanssa.

Ja kuten tässä esityksessä lukee, kunkin jäsenvaltion rahoitusvastuu on yksilöllinen, ei yhteisvastuullinen. Suomi on korostanut kunkin yksittäisen maan vastuuta omista veloistaan – koko potista ei kanneta yhteisvastuuta, vaan me olemme vastuussa vain omasta osuudestamme.

EU:n elpymispaketti antaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa suomalaisten osaamistasoa. Se vaatii pitkän tähtäimen suunnittelua. Nyt on syytä pohtia, miten uudistamme Suomen tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuuria. Elvytyspaketin puitteissa voimme ohjata maamme tutkimusta, koulutusta ja innovaatiotoimintaa siten, että Suomen kilpailukyky säilyy ja täällä on jatkossakin hyvä asua ja elää.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri