Lasten ja nuorten on saatava apua mielenterveysongelmiin oikeaan aikaan

18.11.2020 klo 10:33
Tällä viikolla vietetään mielenterveysviikkoa. Mielenterveysviikkoa vietetään aina marraskuussa. Tämän vuoden teemana on ”mistä tietää?”, ja sen tavoitteena on rohkaista ihmisiä pohtimaan omaa vointiaan ja hakemaan apua mielen haasteisiin ajoissa. Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) tukee kampanjaa.

- Mielenterveysongelmat ovat suuri inhimillinen ja sosioekonominen haaste. Joka toinen ihminen kärsii mielenterveysongelmista jossain vaiheessa elämäänsä. Tämän vuoksi on tärkeää, että puutumme ongelmiin aikaisessa vaiheessa, ennen kuin ne kasaantuvat, Rehn-Kivi sanoo.


Rehn-Kivi ilmaisee huolensa oppilas- ja opiskelijahuollosta. Koronaepidemian aikana lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ja oppimisvaikeudet ovat lisääntyneet ja tuen tarve on suurempi kuin normaalisti. Asiaa ei helpota se, että monet kunnat ovat siirtäneet osan oppilashuollon henkilöstöstään koronatesti ja -jäljitystyöhön. Tilanne on vaikea erityisesti niille lapsille, joilla on entuudestaan psyykkistä haurautta.

- Nuoret tarvitsevat nyt normaalia enemmän apua, ja varsinkin ruotsinkielisten terapeuttien puute on ollut tosiasia jo kauan. Psykoterapeuttien koulutuspaikkoja on lisättävä ja koulutus tehtävä opiskelijalle ilmaiseksi. Myös matalan kynnyksen palveluita, kuten chatteja, tulee kehittää ja tukea. Tarvitsemme toimia, ja on ilahduttavaa, että hallitus nyt tekee selkeitä panostuksia mielenterveyteen, Rehn-Kivi sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriölle keväällä luovutetun kansallisen mielenterveysstrategian tavoitteena on parantaa psykoterapioiden ja ehkäisevien sekä hoidollisten psykososiaalisten menetelmien saatavuutta perusterveydenhuollossa. Myös kansalaisaloite terapiatakuusta, jota käsitellään hoitotakuun yhteydessä, tulee toivon mukaan pian eduskunnan käsittelyyn.

- Nuorten keskuudessa tärkeintä on kuitenkin, että he saavat tukea ja ymmärrystä vanhemmilta, koulussa tai muilta turvallisilta lähipiirin aikuisilta. Työn kaikenlaisen kiusaamisen ehkäisemiseksi on myös jatkuttava, Rehn-Kivi sanoo.

 
Veronica Rehn-Kivi
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri