Agenda 2030 tarvitsee Pohjoismaisen otteen

04.11.2020 klo 14:45
Pohjoismainen ajattelutapa on tärkeä luodessamme hiilineutraalia yhteiskuntaa. Mikko Ollikainen (RKP) viittasi Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajakauden tuoreeseen ohjelmaan eduskunnan Agenda 2030-toimintaohjelman väittelyssä keskiviikkona. 

- Ensi vuonna Suomen ollessa puheenjohtajamaa Pohjoismaisessa ministerineuvostossa tavoitteina tulee olemaan aktiivinen yhteistyö entistä ympäristöystävällisemmän, kilpailukykyisemmän ja sosiaalisesti kestävämmän Pohjolan luomiseksi. Yhdessä olemme vahvempia myös Agenda 2030-prosessissa, Ollikainen sanoo.

 
Hän korostaa, että kestävyyttä tarvitaan eri osa-alueilla, niin teollisuusprosesseissa, energiaratkaisuissa, kiertotaloudessa kuin työmarkkinoilla.
 
- On tärkeää, että kuntia kannustetaan ottamaan omaa vastuuta. Kyse voi esimerkiksi olla älykkäiden sähköverkkojen kehittämisestä tai oman sähkön tuottamisesta tuuli- tai aurinkoenergian avulla. Maatalouspäästöjä voisi myös käyttää esimerkiksi biokaasuna oman lähiyhteiskunnan autoihin.
 
Ollikainen painottaa, että kaiken ei tarvitse olla laajamittaista. Meillä on oltava joustava ja mahdollistava lainsäädäntö.
 
- Agenda 2030 sisältää kunnianhimoisia tavoitteita. Kansalaisten on koettava, sekä kaupungeissa että maaseudulla, että he ovat osallisia. Agenda 2030:n tietojen ja tavoitteiden on oltava selkeät ja faktapohjaiset, jotta kansalaiset helposti pystyvät omaksumaan niitä, Ollikainen toteaa. 
Mikko Ollikainen
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri