Vanhustenhoidon henkilöstömitoitus ensisijaisen tärkeä!

12.02.2020 klo 15:02
Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun vanhustenhoidon henkilöstömitoituksesta.

Palvelujen parantamiseksi hallitus ehdottaa säädettäväksi linjauksen hoivahenkilöstön sitovasta 0,7 vähimmäismitoituksesta ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Kansanedustaja sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) iloitsee ehdotuksesta.

- Parempi, inhimillisempi ja paremmin resursoitu vanhustenhoito oli minulle yksi tärkeimmistä vaaliteemoista ja nyt korkeampi hoitajamitoitus toteutuu. Tämä tulee maksamaan, mutta tämä on RKP:lle ja muille hallituspuolueille korkea prioriteetti, Rehn-Kivi sanoo.

Mitoituksen toteutuksessa otetaan huomioon aina ensisijaisesti asiakkaiden hoitoisuus. Lisäksi selkiytetään henkilöstön työnjakoa muun muassa tukipalvelujen osalta. Ehdotuksen mukaan henkilöstömäärää lisätään asteittain ja päämäärätietoisesti. Tällä tavoin turvataan tasapainoisesti riittävä henkilöstön määrä sekä rahoitus.

- Hoitajien lisäämisellä myös työtahti rauhoittuu, henkilöstön hyvinvointi kasvaa ja henkilöstöllä on myös tarpeeksi aikaa viettää aikaa vanhusten kanssa. Jotta tämä onnistuisi, tarvitsemme enemmän koulutuspaikkoja, mutta myös asennemuutoksen, suurempaa arvostusta vanhustenhoidon tärkeää työtä kohtaan sekä kokonaisajattelua johtamisessa, Rehn-Kivi sanoo.

Veronica Rehn-Kivi
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri