Mielenterveysstrategia tarjoaa hyvän perustan mielisairauksien torjumiseksi

11.02.2020 klo 17:43
Kansallinen mielenterveysstrategia on tänään julkaistu ja toimitettu sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Ohjelmassa parannetaan psykoterapioiden ja ehkäisevien sekä hoidollisten psykososiaalisten menetelmien saatavuutta perusterveydenhuollossa. Lisäksi vahvistetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyörakennetta, jotta mielenterveyshäiriöt tunnistetaan nykyistä paremmin ja varhainen tuki tai hoito voidaan aloittaa nopeasti. Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) iloitsee aloitteesta.

- Mielenterveysongelmat ovat suuri sosioekonominen haaste Suomessa. Joka toinen ihminen kärsii mielenterveysongelmista jossain vaiheessa elämäänsä. Tämän vuoksi on tärkeää, että puutumme ongelmiin aikaisessa vaiheessa, ennen kuin ne kasaantuvat. Siksi mielenterveysstrategia on enemmän kuin tervetullut, Rehn-Kivi sanoo.

Strategia kattaa myös päihdepalvelut ja ottaa huomioon ehkäisevän päihdetyön. Se sisältää myös itsemurhien ehkäisyohjelman.

- Matalan kynnyksen palveluita tarvitaan erityisesti nuorille, joilla on mielenterveysongelmia. Strategian erityisiä haasteita on sen toteutuminen tasa-arvoisesti ja että palvelut turvataan myös ruotsin kielellä. Tässä tarvitaan hyvää yhteistyötä ja vahvaa johtajuutta, Rehn-Kivi sanoo.

Veronica Rehn-Kivi
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri