Tasa-arvoinen työelämä edistää työllisyyttä

30.01.2020 klo 16:18

Kuluneen viikon aikana sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu, tasa-arvovaltuutettu että lapsiasiavaltuutettu ovat nostaneet esille työelämässä tapahtuvan syrjinnän kielteiset vaikutukset työllisyyteen. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin mukaan työ tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta tulisi kulkea käsi kädessä työllisyystavoitteiden kanssa.

- Yhä tänä päivänä ennakkoluulot ja syrjivät rakenteet johtavat siihen, että on paljon ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta tehdä työtä siinä määrin, kun he haluaisivat ja pystyisivät. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat ihmisoikeuskysymyksiä, jotka myös tukevat työllisyyttä. Työllisyyden edistämisessä on otettava huomioon nämä työelämän haasteet, Blomqvist sanoo.

Yksi tavallisimmista syrjinnän kohteista ovat raskaana olevat naiset tai vanhemmat, joiden työsopimusta ei pidennetä perhevapaiden takia tai heidän työtehtäviään on muutettu, kun he palaavat työpaikalle.

- Syrjintä raskauden ja perhevapaan perusteella on tänäkin päivänä tavallinen ilmiö, jota varsinkin naiset kohtaavat. Hallitus vahvistaa siksi lainsäädäntöä niin, että raskaus ja perhevapaan käyttö ei vaikuta määräaikaisen työsuhteen pidentämiseen. Hallitus selvittää myös, miten työsuhdeturvaa voidaan vahvistaa heille, jotka palaavat töihin perhevapaan jälkeen, Blomqvist sanoo.

Kevään aikana hallituksen tasa-arvo-ohjelma saatetaan valmiiksi. Ohjelma sisältää monia toimia tasa-arvon edistämiseksi työmarkkinoilla ja muissa yhteiskunnan sektoreissa.

Ministeri Thomas Blomqvist
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri