Valtion talousarvio 2020 on Turun seudulle tärkeä

20.12.2019 klo 09:35
Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on tyytyväinen hallituksen tekemiin koulutusinvestointeihin. Investoinnit koskevat koko koulutusketjua varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja yliopistoihin

Yliopistojen rahoitus on jo kauan ollut paineen alla. Varsinkin Turulle, joka on suuri opiskelijakaupunki, rahoituksen lisääminen sekä korkeakouluille että yliopistoille on erittäin tärkeä. Vuodesta 2020 lähtien lisätään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta siten, että lisäys on yliopistoille 40 milj. euroa ja ammattikorkeakouluille 20 milj. euroa. Hallitus lisää myös oppilashuollon ja opinto-ohjauksen varoja sekä nostaa ammatillisen koulutuksen rahoitustasoa.

- Osaamisella voimme kilpailla globaaleilla työmarkkinoilla, Bergqvist sanoo. Suomi tulee jatkossakin olemaan maa, missä investoimme laadukkaaseen koulutukseen kaikenikäisille. 

Osaaminen ja yritysten kehitys kulkevat käsi kädessä. Hallitus panostaa yritysten toimintaedellytysten edistämiseen ja turvaamiseen. Hallitus haluaa alentaa työllistymiskynnystä ja lyhentää muista maista tulevien työntekijöiden työlupien käsittelyaikoja.

- Työmarkkinoiden muuttuessa meidän on otettava paremmin huomioon alueelliset tarpeet. Hyvinvointiyhteiskuntamme kestävä rahoituspohja luodaan onnistuneesti kun ihmisillä on työpaikkoja, Bergqvist sanoo.

Eduskunta on äänestänyt talousarvioaloitteista ja hyväksynyt hallituksen esitykset talousarviosta 2020 viimeisellä viikolla ennen joulua.

Sandra Bergqvist
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri