Nyt tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimia

26.11.2019 klo 14:52
– Ajoissa toimiminen säästää toisesta, kalliimmasta päästä.

Tätä perussääntöä kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) painotti kun eduskunta tänään keskusteli julkisen talouden suunnitelmasta 2020–2023.

– Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat tarpeen mielenterveysongelmien ja lapsiköyhyyden torjumiseksi.

Rehn-Kivi totesi, että maamme ikärakenne ei ole suotuisa, joten pitkällä aikavälillä tarkasteltuna taloudessa on suuri kestävyysvaje. Hänen mukaan ikäihmiset on kuitenkin nähtävä resurssina.
 

– Heillä on paljon elämänkokemusta, josta voi olla hyötyä yhteiskunnalle myös eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Siksi meidän tulisi vakavasti pohtia eri vaihtoehtoja, joilla työn vastaanottamisesta saisi tehtyä nykyistä houkuttelevampaa, kuten esimerkiksi osa-aikatyön vastaanottaminen.
 

Rehn-Kivi sanoo, työelämää tulee kyetä uudistamaan myös erilaisilla kokeiluilla. RKP suhtautuu myönteisesti määräaikaisiin työllistämiskokeiluihin.
 

– Voisimme esimerkiksi luopua työvoiman tarveharkinnasta joillakin kokeilualueilla tai tietyillä aloilla, joilla työvoimasta on eniten kysyntää. Kokeilu voisi kohdistaa mikroyrityksiin, joilla on potentiaalia työllistää.

Veronica Rehn-Kivi
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri