Rehn-Kivi iloitsee lapsiin ja nuoriin kohdistuvista ennaltaehkäisevistä panostuksista valtion talousarviossa

09.10.2019 klo 15:29

Eduskunta aloitti eilen keskustelun hallituksen vuoden 2020 talousarvioesityksestä. Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (Rkp) painotti puheenvuorossaan ennaltaehkäisevän toiminnan merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollossa.


- Lisämäärärahaa ehdotetaan lasten neuvolapalveluihin, rokotusohjelmaa laajennetaan, mielenterveydenhuolto taataan ajoissa ja subjektiivinen oikeus päivähoitoon palautetaan. Kaikki nämä toimenpiteet ovat tehokkaita keinoja edistää yhteiskunnallista hyvinvointia ennen kuin ongelmat kasaantuvat ja muuttuvat kalliiksi. Tämä maksaa alussa, mutta pitkällä tähtäimellä säästöt ovat moninkertaiset investointeihin verrattuna, Rehn-Kivi sanoo.

Hallitusohjelman mukaan myös lapsilisän yksinhuoltajalisää korotetaan ja lasten ja perheiden asemaa parannetaan kehittämällä palveluita toimiviksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi valmistellaan kansallinen mielenterveysstrategia.

- Olen erittäin iloinen siitä, että valtion budjetissa investoidaan lapsiin ja nuoriin. Toivon mukaan tämä myös nostaa maamme hälyttävän alhaista syntyvyyttä. Kaikille lapsille pitää turvata tasavertainen ja hyvä alku elämään ja on meidän vastuumme varmistaa, että he ja heidän perheensä saavat tarvitsemansa tuen.
Veronica Rehn-Kivi
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Varsinais-Suomen vaalipiiri
RKP, Helsingin vaalipiiri
RKP, Uudenmaan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
Ahvenanmaan kansanedustaja, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Vaasan vaalipiiri
RKP, Uusimaa
RKP, Vaasan vaalipiiri