Mats Nylund

Rikdagsledamot
Kontaktuppgifter

tfn 09-432 3091

gsm 050-512 2191

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

www.matsnylund.fi

Assistent
Mikaela Wickman
Kontaktuppgifter (assistent)

tfn 09-432 4091

fornamn.efternamn@riksdagen.fi

SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets