Det borde vara förbjudet att behandla barn som brottslingar

10.10.2017 kl. 16:07
Förra året inledde Europeiska kommissionen ett reformpaket av det gemensamma europeiska asylsystemet. Syftet med förslaget är att minska sekundär förflyttning bland asylsökande, förenhetliga mottagningsförhållandena inom unionen och öka de sökandes självständighet och möjliga utsikter för integration.

- Jag stöder en harmonisering av det europeiska asylsystemet, men detta får inte på något villkor innebära att man skall försöka lägga ribban så lågt som möjligt. Vi måste kunna garantera att alla asylsökande behandlas individuellt och enligt internationella avtal. Särskilt viktigt är att non disclosure-principen, det vill säga förbudet att returnera någon till en farlig plats, alltid säkras, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

 

Förslaget innehåller många oroväckande element som kan leda till en försvagning av de asylsökandes rättsskydd. Det är inte acceptabelt att utgångspunkten är att asylsökande bestraffas av att röra sig inom EU.

Förslaget tar inte i beaktande de bakomliggande orsakerna till varför personer väljer att röra sig inom unionen, som till exempel förhållandena i Ungern.

 

- Ifall att syftet skall vara att minska förflyttningen inom unionen borde man satsa på att förstärka asylsökarnas rättigheter och i större grad ta i beaktande deras familjeband. Familjeåterförening är centralt för integrationen, och rörelsefrihet är en grundläggande mänsklig rättighet som likaväl berör asylsökande som andra.

 

I kommissionens förslag kan minderåriga fortsättningsvis tas i förvar.

 

- Jag är ytterst besviken över att tagande i förvar av barn fortsättningsvis är ett alternativ som kommissionen föreslår. Tagande i förvar handlar alltid om en åtgärd som kraftigt inskränker de grundläggande rättigheterna. Tagande i förvar av minderåriga borde absolut förbjudas. Det är inhumant att behandla barn som om de gjort sig skyldiga till ett brott.

Eva Biaudet
60703_t.jpg

Fint att regeringen tar sitt förnuft till fånga

Helsingin Sanomat berättade idag tisdag att regeringen backar kring sin föreslagna höjning av fastighetsskatten. Slopandet motiveras med att intäktsmålen för nästa års fastighetsskatt redan är nådda. SFP:s riksdagsledamot Anders Adlercreutz välkomnar ändringarna i regeringens planer.
Anders Adlercreutz
17.10.2017 kl. 14:53
60705_t.jpg

Ge alla barn samma möjligheter

I kommunerna pågår arbetet med nästa års budget. Det är en investering med god avkastning att satsa på en kvalitativ småbarnspedagogik. Kommunerna gavs i år möjlighet att förstora grupperna för barn över tre år och att begränsa rätten till subjektiv dagvård.
Mikaela Nylander
14.10.2017 kl. 08:57
60541_t.jpg

Vad händer med socialvården?

Social- och åldringsvårdens ställning i det nya förslaget till valfrihetslag inom vårdreformen oroar riksdagsledamot Rehn-Kivi. Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko presenterade förslaget på sin blogg igår.
Veronica Rehn-Kivi
10.10.2017 kl. 14:05

Skördeskador

Sommaren 2017 har hört till de besvärligare i mannaminne.  På grund av en kall och regnig sommar med en alldeles för låg värmesumma har grödorna inte blivit färdiga i tid och en stor del av spannmålen är ännu oskördad
Mats Nylund
07.10.2017 kl. 06:10
SFP, Nylands valkrets
SFP, Helsingfors valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
Ålands riksdagsledamot, Landskapet Ålands valkrets
SFP, Nylands valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Vasa valkrets
SFP, Egentliga Finlands valkrets